Finalizarea Schiței Strategiei Naționale pentru Păduri 2030 [Strategia Națională pentru Păduri 2030]

Strategia Națională pentru Păduri 2030

National Forest Strategy 2030

Unelte utilizator

Unelte siteFinalizarea Schiței Strategiei Naționale pentru Păduri 2030

La 31 iulie 2022, a fost finalizată schița Strategiei Naționale pentru Păduri 2030 (SNP30), o asumare importantă a României în contextul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Elaborarea SNP30 se bazează pe un proces de consultare publică desfășurat în perioada iulie 2020 – februarie 2021 prin care s-a urmărit implicarea tuturor factorilor interesați sau afectați de gestionarea pădurilor într-un dialog structurat, cu scopul de a formula poziții concrete și fundamentate privind direcțiile de elaborare a politicii forestiere. Ulterior, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și-a propus realizarea unor analize, dezbateri și studii suplimentare în cadrul contractului pentru Servicii de cercetare pentru elaborarea studiului independent și a Strategiei Naționale a Pădurilor 2020-2030, derulat în perioada martie-iulie 2022. Contractul a fost implementat de către o echipă multidisciplinară, sub umbrela instituțională a Universității Transilvania din Brașov, conform calendarului și obiectivelor stabilite.

SNP30 este un document care răspunde cerințelor formulate de noua Strategie Europeană pentru Păduri adresând, prin cele cinci arii tematice, toate obiectivele din strategia europeană. În cadrul acestor arii tematice au fost stabilite 14 direcții strategice de acțiune, fiecare din ele caracterizate printr-un deziderat strategic spre care trebuie direcționate eforturile și resursele necesare. De asemenea, SNP30 definește 60 de obiective necesar a fi îndeplinite pentru implementarea cadrului strategic formulat. SNP30 integrează obiective de rezultat care au ca termen de realizare perioada 2023-2030. Direcțiile strategice formulate au ca țintă direcționarea sectorului forestier național spre realizarea, până în 2050, a unei bioeconomii durabile și neutre din punct de vedere climatic, oferind totodată garanția că toate ecosistemele sunt reziliente și protejate în mod adecvat. Versiunea SNP30 ce va fi supusă dezbaterii publice este disponibilă pe site-ul dedicat: Schița Strategiei Naționale pentru Păduri 2030

Prezentarea publică a schiței SNP30 s-a realizat în data de 22 august, începând cu ora 11, în Aula “Sergiu T. Chiriacescu” a Universității Transilvania din Brașov. Acest moment a marcat începutul ultimei etape – aceea de consultare publică – a procesului de adoptare a SNP30.

Prezentarea procesului de elaborare a strategiei

Prezentarea succintă a strategiei